Internetcensur: Vilka länder censurerar webben?

Internetcensur: Vilka länder censurerar webben?

I Sverige är internetcensuren minimal, vilket innebär att vem som helst har rätt att besöka nästan alla webbsidor som finns på nätet. Vi har dessutom yttrande- och tryckfrihet, som garanterar att samtliga medborgare får uttrycka sig, och ge ut material (tex. en poddsändning) utan att behöva censurera sitt budskap.

Vissa undantag existerar dock. Vi svenskar får inte besöka webbsidor med olaglig pornografi, eller utnyttja yttrandefriheten för att svartmåla utsatta grupper.

Dessa undantag bleknar dock i jämförelse med länder likt Iran, Kina och Irak, som samtliga censurerar sin befolkning på ett mycket effektivt sätt.

Kina

Det kinesiska styret basar över en egen, och synnerligen begränsad version av internet. Många webbsidor och webbtjänster som vi tar för givet är blockerade, likt Facebook, Google (inkl. Gmail), Twitter, New York Times, CNN, SVT och många fler. 

Kinas jättebrandvägg, eller ”The Great Firewall of China”, censurerar ”känsliga” webbsidor per automatik. Amnesty International har dessutom rapporterat att det kinesiska styret har fängslat flest antal cyber”brottslingar” i hela världen. 

Iran

Freedom House menar att det iranska styret censurerar tiotusentals webbsidor, inklusive nyhets- och sociala medie-sajter. Webben är fullkomligt kontrollerad av staten, och de bestämmer alltid vad som får, och inte får publiceras.

Thailand

Internet bör beskrivas som mycket censurerat. Kungahuset får inte kritiseras online, och ej heller landets styre. Personer som ”går över gränsen” har hårda fängelsestraff att vänta, och nyhetsorganisationer som rapporterar om ”fel” ämnesområden stängs ner, samtidigt som de ansvariga straffas.

Läs mer: Hur jobbar en webbyrå?

Nordkorea

Nordkorea är ett av världens mest slutna länder, och internetcensuren är total. Smartphone-användare har inte internet-tillgång, det är istället ett statligt drivet, och mycket begränsat intranät som visas på skärmen. 

En liten del av Nordkoreas elit kan surfa fritt på webben. De medborgare som inte är nöjda med sin situation kan välja att importera kinesiska mobiltelefoner som klarar av att ta sig förbi internetfiltret. Men om de upptäcks väntar ett fängelsestraff, och då kollektiva bestraffningar är vanligt förekommande väljer nästan alla nordkoreaner att acceptera den snedvridna internetcensur som tillämpas. 

Bli kvitt internetcensur med en VPN

Med en kompetent VPN-tjänst kan du bli kvitt internetcensur, oavsett var du befinner dig. Detta då din internetuppkoppling krypteras och kapslas in i en skyddande tunnel. Om du exempelvis befinner dig i Kina, och vill överlista Kinas jättebrandvägg, bör du koppla upp dig mot en VPN-server som befinner sig i ett närliggande land.

VPN-tjänsterna är även behjälpliga mot statlig övervakning, vilket bör ses som en fördel om du surfar i ett land som inte är helt fritt.

VPNBasen kan du jämföra alla VPN-tjänster mot varandra. Just jämförandet är synnerligen viktigt då de VPN-företag som finns på marknaden erbjuder VPN-tjänster av alltifrån utmärkt till urdålig kvalitet.

Övriga typer av internetcensur

Fildelning, pornografi samt sociala medie-sajter blockeras i ett flertal länder. Nu kartlägger vi hur pass vanligt förekommande det är att specifika länder bannlyser dessa trafiktyper.

Dessa länder blockerar torrentsidor

Sverige, Norge, Danmark, Ryssland, Frankrike, Tyskland, Holland, Spanien, Portugal, Mexiko, Australien, Indien och Pakistan har valt att blockera specifika torrentsajter. Om den svenska grenen av Antipiratbyrån får som de vill tillämpas ett dynamiskt blockeringsfilter år 2023, som även ska klara av att blockera spegelsajterna, eller klonsajterna.

Många andra länder, inkl. USA, tillämpar enklare regleringar, och har därför inte valt att blockera några torrentsajter.

Dessa länder bannlyser pornografi

Samtliga skandinaver har full rätt att besöka pornografiska sajter. Men i länder såsom Storbritannien och Australien har styret valt att tillämpa censurregler för allt pornografiskt material som återfinns på webben. 

I den brittiska ”porrlagen”, eller ”Digital Economy Act”anges de villkor som är aktuella för Storbritanniens internetcensur. Samma lag tvingar människor över 18 år, som vill ta del av internetpornografi, att skicka in en körkorts- eller passbild, i syfte att deras identitet ska kunna verifieras. Lagen har dock blivit kritiserad, då många hävdar att den bryter mot landets yttrandefrihetslag.

Det australiska förbudet, som innebär att det är olagligt att titta på internetporr, tillämpas nästan aldrig. Ett fåtal byar har försökt tillämpa lagen, men misslyckats varje gång. Den australiska regeringen vill ta fram ett ansiktsigenkänningssystem, som ska kunna bekräfta att besökaren har åldern inne. Det systemet är inte färdigutvecklat, och bör både vara integritetskränkande samt osäkert, när (eller om) det införs.

Utöver de länder som nämnts är webbpornografi även bannlyst i Ryssland, Libyen, Sudan, Kina, Afghanistan, Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Saudiarabien, Zimbabwe, Somalia och Oman.

Dessa länder bannlyser sociala medie-sajter

I skrivande stund är Facebook, Twitter och övriga sociala medie-sajter helt bannlysta i Kina, Eritrea, Turkmenistan och Nordkorea.

Övriga länder som tillämpar stark internetcensur, såsom Ryssland och Indien, reglerar sina sociala medie-sajter på ett mycket kraftfullt sätt. Ryssland planerar även att bygga en egen version av internet någon gång i framtiden, vilket kan innebära att Twitter, WhatsApp, Instagram och andra sociala medie-sajter kastas ut med huvudet före.

Sammanfattning

Många länder väljer att censurera webben. Kina, Nordkorea och Iran tillämpar extremt starka internet-censurlagar, som begränsar invånarnas frihet på ett effektivt sätt.

Med en VPN-tjänst kan du ta dig förbi spärrarna, och därmed komma åt sociala medie-sajter, fildelningssajter och mer. Du bör dock ha i åtanke att somliga länder förbjuder VPN-trafik, så du bör därför kontrollera huruvida VPN-tjänster är tillåtna eller inte, innan du besöker ett land som tillämpar starka censurlagar.